Lokaler

 

Hemgården äger och förvaltar centralt belägna kontor och butiker

Centrum, Falun

Kontors- och butikslokaler
Fastighet: Vedkompaniet 2
Total kontors- och butiksyta: 5 089 kvm
Nybyggnadsår: 1979
Värdeår: 1979