Brf Castor


Med aktiviteter och friluftsliv runt knuten fortsätter vi uppföra fler bostäder i Hägerneholm. Detta är den tredje etappen av fyra och består av cirka 175 bostäder varav några radhus. Genom en modern arkitektur och effektiva planlösningar skapar vi ljusa och funktionella interiörer. Precis intill finns Hägerneholms stadspark med stora grönytor och lekplats samt även närhet till resecentrum, skolor och shopping.