Brf Seglet


Nära rekreation, natur och friluftsliv kommer vi uppföra den sista av fyra etapper. Etappen består av cirka 150 lägenheter. Genom en modern arkitektur och effektiva planlösningar skapar vi ljusa och funktionella interiörer. Här finns all möjlighet till en aktiv fritid med med Hägerneholms stadspark som närmaste granne. Det finns även närhet till resecentrum, skolor och handel.